direct naar inhoud van Regels
Plan: Schagen, Westerweg
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.WPWKSWSWG-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het wijzigingsplan 'Schagen, Westerweg' met identificatienummer NL.IMRO.0441.WPWKSWSWG-ON01 van de gemeente Schagen;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3 moederplan

het bestemmingsplan 'Woongebieden Kern Schagen' met identificatienummer NL.IMRO.0441.BPWOONGSCHAGEN-OH01 van de gemeente Schagen;

1.4 paraplubestemmingsplan

het bestemmingsplan 'Parkeren' met identificatienummer NL.IMRO.0441.Facetplanparkeren-VA02 van de gemeente Schagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigen bestemming

2.1 Verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het moederplan;

2.2 Regels

De regels van het moederplan en het paraplubestemmingsplan zijn op dit wijzigingsplan overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat:

  • 1. ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde artikel 19.2.4 uit het moederplan van toepassing is en niet 11.2.4;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - sport en recreatie' uitsluitend sport- en recreatieve voorzieningen zijn toegestaan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

De regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Schagen, Westerweg'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van XXX.