Index of /Ontwerp Buitengebied Zijpe PDF versie


back back root root

Buitengebied Zijpe_Regels.pdf
Bijlage 2_Planologische afweging Tol-milieu.pdf
Bijlage 1_Staat van bedrijven.pdf
Bijlage 5_Nota beantwoording vooroverlegreacties.pdf
Bijlage 2_Staat van horecatypen.pdf
Buitengebied Zijpe_Verbeelding.pdf
Bijlage 9_Nota beantwoording zienswijzen.pdf
Bijlage 7_Aanvulling planMER.pdf
Bijlage 10_Nota ambtshalve wijzigingen.pdf
Bijlage 3_Passende beoordeling.pdf
Bijlage 6_Nota beantwoording inspraakreacties.pdf
Bijlage 4_PlanMER.pdf
Bijlage 3_Landschappelijke inpassing bouwvlakvergrotingen.pdf
Buitengebied Zijpe_Toelichting.pdf
Bijlage 1_Ruimtelijke onderbouwingen bij uitbreidingsverzoeken.pdf
Bijlage 8_Toetsingsadvies over het planMER en de aanvulling daarop.pdf